dissabte, 11 d’octubre de 2008

Els teus llavis, com el cel,
suaus, de foc, d’argent fos,
dels teus llavis, lentament.
Dels teus llavis, suaument,
llunyà, de res, de sospirs morts,
el cel, com els teus llavis.