dilluns, 13 d’octubre de 2008

Nit d’argent, plata oblidada,
llit d’argent, passa la flama.

Nit d’argent, plata oblidada;
tot un vers fos en l’onada
de les flors que van obrint-se
i, suaument,
tot un cos va fent-se meu.
En llit d’argent,
nit sense vent.