dimecres, 11 de maig de 2011

per la llibertat d'expressió, contra la censura

http://acpv.cat/ajudemacpv/ajudes-dp1

Feu el clic i llegiu.