dilluns, 21 de juny del 2010

AL·LEGAT PACIFISTA

"El poll humà sembla una mena de llagosta de mà en petit, i viu principalment en els pantalons de l'home. Només te'n pots desfer cremant tota la roba que portes. Al llarg de les costures dels pantalons ponen llurs ous, blancs, brillants, com minúsculs grans d'arròs, que produeixen noves generacions de polls a una velocitat espantosa. Penso que, als pacifistes, els seria útils d'il·lustrar llurs pamflets amb fotografies ampliades de polls. La glòria de la guerra, ai las! En les guerres, TOTS els soldats van plens de polls, almenys quan fa prou calor. Els homes que lluitaren a Verdum, a Waterloo, a Flodden, a Senlac, a les Termòpiles, tots i cadascun d'ells tenien polls que se'ls passejaven pels testicles".

George Orwell, "Homenatge a Catalunya"