dilluns, 13 de gener de 2014

ANNA GUAL

No passa res, no passa res.

Els camins no porten enlloc,

però no és greu.

Tampoc en sabem res del desert

i bé que hi anem i el fotografiem

i fem com qui el reconeix

i l’entén.

Avui comença alguna cosa.

I sempre que comença alguna

cosa és perquè abans n’ha mort

una altra per deixar-li espai.

- "L'ésser solar", Lleonard Muntaner editor.