dilluns, 27 de gener de 2014

Bases I Premi Poefesta Oliva

L'Ajuntament d'Oliva, mitjançant la Regidoria de Cultura i en el marc del Festival de Poesia d'Oliva, convoca, amb el patrocini d'Edicions Perifèric, el I Premi de Poesia Poefesta Ciutat d'Oliva.

Les bases d'aquesta convocatòria són les següents:

BASE PRIMERA.
Els treballs que s'han de presentar hauran de ser originals, inèdits, i d'una extensió corresponent a la d'un llibre convencional de poesia. S'atorgarà un únic premi al millor recull de poemes de tema lliure i escrit en valencià.
Només s'hi podrà presentar una obra per autor/a.
A la portada dels treballs hi ha de constar el títol de l'obra, i a l'interior, el nom i els cognoms de l'autor/a i les seues dades de contacte.
Els/les autors/es que ho desitgen poden presentar les seues obres amb pseudònim. En aquest cas, la identitat de l'autor/a haurà d'anar en una plica tancada, on hi constarà el nom complet, el DNI, l'adreça i el telèfon de contacte.
S'han d'enviar cinc exemplars dels treballs al Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Oliva (Plaça de l'Ajuntament, 1, 46780 Oliva -València-) o bé lliurar-los directament al mateix lloc, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
El període d'admissió d'originals finalitzarà el dia 6 de març de 2014.

BASE SEGONA.
El jurat estarà format per Francesco Ardolino, Marta Pessarrodona, Ramon Guillem, Àngels Gregori i Josep Lluís Roig, i la seua decisió serà inapel·lable. El jurat resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases. El jurat podrà deixar-lo sense adjudicar si considera que cap obra ofereix la qualitat suficient.

BASE TERCERA.
La dotació econòmica del premi serà de 1.000 euros i l'obra serà publicada dins la col·lecció de poesia de l'Editorial Perifèric.

BASE QUARTA.
L'acte de lliurament del premi tindrà lloc durant el marc de la celebració del Festival de Poesia d'Oliva, al voltant de la primera setmana d'abril de 2014.

BASE CINQUENA.
No es retornaran els treballs presentats. L'Ajuntament d'Oliva es compromet a custodiar-los i, posteriorment, destruir-los.
El fet de participar en el certamen representa la plena acceptació d'aquestes bases per part dels concursants.
Més informació: http://oliva.es/tauler/bases-i-premi-de-poesia-poesfesta-ciutat-doliva/